บริษัท ส.เอื้อสุข จำกัด

ที่ตั้ง : 179/2 ม.3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 034-604333-6
แฟกซ์ : 034-604337
มือถือ : 081-981-9595 , 081-942-9595
เว็บไซต์ : www.scgkanchanaburi.com
เฟชบุ๊ค : https://www.facebook.com/souasuk